Yönetim

Müdür

Doç. Dr. Murat Erhan BALCI

Müdür Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güneş

Yönetim kurulu

Prof. Dr. Şakir SAKARYA

Doç. Dr. Murat Erhan BALCI

Doç. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ersin AKYÜZ

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul AKYOL

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güneş

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Hakan HOCAOĞLU (Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Abdülkadir BALIKÇI (TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Raif SAKİN (Balıkesir Üniversitesin Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Akın ATAŞ (Balıkesir Üniversitesin Öğretim Üyesi)

Birimler ve Sorumluları

Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları Araştırma Birimi

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Araştırma Birimi

Doç. Dr. Murat Erhan BALCI

Jeotermal Enerji ve Uygulamaları Araştırma Birimi
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul AKYOL

Biyokütle Enerjisi ve Uygulamaları Araştırma Birimi
Doç. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Enerjisi Uygulamaları Araştırma Birimi

Yrd. Doç. Dr. Ersin AKYÜZ

Hidrolik, Dalga ve Deniz Akımları Enerjileri Araştırma Birimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK

Yenilenebilir Enerji Finansmanı Araştırma Birimi 

Prof. Dr. Şakir SAKARYA

Akıllı Enerji Sistemleri Araştırma Birimi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Güç Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Güç Kalitesi Araştırma Birimi

Doç. Dr. Murat Erhan BALCI

Eğitim ve Proje Planlama Birimi

Yrd. Doç. Dr. Sabri BİCAKCI

Basın – Yayın ve Tanıtım Birimi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEŞ