Balıkesir ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli en yüksek illerinden biridir. Bu sebeple, günümüz Türkiye’sinde rüzgar enerjisi santrallerinin en fazla kurulduğu iller arasında yer almaktadır. Ayrıca, kule, kanat, generatör ve transformatör gibi rüzgar enerji santrallerinin başlıca bileşenlerinin üretimini yapan firmaların önemli bir kısmı Balıkesir il sınırları içinde veya Balıkesir iline çok yakın mesafede bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Balıkesir ili önemli seviyede güneş ve jeotermal enerji potansiyeline haiz olan bir coğrafyadadır; ayrıca biyogaz ve biyokütle enerjisi için yüksek miktarda tarımsal ve hayvansal atık kapasitesine sahiptir.

Yukarıda belirtilenlerin bir sonucu olarak; 2013 yılında Yenilenebilir Enerji Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkezin öncelikli hedefleri, yenilenebilir enerji sektörü için ulusal düzeyde teknik personel eğitim merkezi olmak; yerli yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirmek; enerji verimliliği ve güç kalitesini iyileştirmek üzere metotlar/cihazlar geliştirmektir.